خب امروز با شما در توصیف شخصیت WRAITH که یکی از قوی ترین شخصیت های Apex Legend میباشد همراه هستیم.Apex Legend - توصیف شخصیت (WRAITH)

شخصیت های Apex Legend:

WRAITH

در واقع با قدرت پورتال خود مثل یک روح عمل میکند همیشه دشمن را غافلگیر میکند و البته جدا از قابلیت هایی برای حمله میتواند بهترین انتخاب برای فرار هم باشد.

Passive

این شخصیت Voices from the Void میباشد به این معنا که زمان نزدیک شدن enemy یا دشمنان صداهای عجیبی به گوش او میرسد و یا حتی وقتی به طرف او نشانه گرفته میشود او متوجه میشود و یک قدم از دشمن خود جلوتر است.

Tactical

این شخصیت Into the Void میباشد به این معنی که میتواند در هنگام درگیری یا هر زمان دیگری نامرئی شود به طوری ک نه او میتواند به دشمنان حمله کنه و دشمنان به او حمله کنند؛ اما مشکل اصلی کوتاه بودن این مدت و به جا گذاشتن یک رد از او است به طوری که دشمنان میتوانند ببینند او به چه طرفی حرکت میکنند و او را بعد از این Tactical پیدا کنند.(این رد بسیار کم است و به سختی دیده میشود)

Ultimate

این شخصیت Dimensional Rift میباشد به این معنی که میتوانند یک نوع تلپورت ایجاد کند و سرعت او در هنگان ایجاد تلپورت بسیار بیشتر میشود و میتواند به سرعت فرار کند به طوری که هر کسی که به آن تلپورت وارد شود به انتهای آن میرسد و میتواند هربار که بخواهد این فرایند را ادامه دهد و پس از مدت حدود ۲ دقیقه این تلپورت به طور خودکار از بین میرود.

نکاتی برای بازی بهتر:

شما میتوانید از Ultimate این شخصیت حتی برای کشتن دشمنان خود استفاده کنید به طوری که میتوانید تلپورتی ایجاد کنید و به لبه پرتگاه بروید و هنگامی که به لبه رسیدید تلپورت را قطع کنید. حالا دشمنان شما با استفاده از تلپورت شما میخواهد به شما برسد و وارد تلپورت شما میشوند و وقتی که وارد بشوند از پرتگاه به پایین سقوط میکنند و کشته میشوند(این کار نیاز به تمرین دارد تا خود شما به درون پرتگاه سقوط نکنید)

همچنین میتواند قدرت های Tactical و Ultimate را با هم استفاده کنید در این صورت هم نامرئی میشوید و هم سرعت بسیار بالایی در فرار به دست می آورید.

 

در اینجا می توانید تریلر مربوط به این شخصیت را مشاهده فرمایید.