بازی آنلاین Project Winter یک بازی سبک بقا با الهام از بازی معروف مافیاست که شما و ۷ نفر دیگر به دل کوهستان‌های برفی می‌برد. شما باید بتوانید با تعمیر کردن وسایل رادیویی و ارتباط با نیروهای اورژانسی از آنها کمک درخواست کرده تا بتوانید از سرما کشنده نجات پیدا کنید. البته اگر مافیا باشید باید از این اتفاق جلوگیری کنید.

بازی آنلاین Project Winter

در بازی Project Winter شما به صورت تصادفی به عنوان یک خائن یا بازمانده در یک تیم ۸ نفره، برگزیده می‌شوید.

بازمانده:

به عنوان بازمانده، باید یکسری تسک‌ها را انجام دهید تا بتوانید یک تماس رادیویی برقرار کرده و درخواست کمک کنید. البته این وسط باید زنده هم بمانید و برای آن به غذا و جای گرم احتیاج دارید.

  • تمام تجهیزات رادیویی را تعمیر کرده تا بتوانید از بیرون درخواست کمک کنید.
  • سنگ‌ها را خرد کنید، غذا و گیاهان داریویی جمع آوری کنید، درختان را قطع کنید و برای زنده ماندن هر چیز دیگری که نیاز دارید را به دست آورید.
  • جعبه‌هایی که در ساختمان‌های پراکنده اطراف نقشه پیدا می‌شوند را جستجو کنید. شاید چیزی به درد بخور برای زنده ماندن یافت شود یا به شما در تعمیر تجهیزات کمک کند.
  • از بی سیم در کابین‌ها استفاده کرده و درخواست کمک کنید.
  • سوار ماشین شده و سعی کنید بازمانده‌های بیشتری را زنده نگه دارید.
  • حواس‌تان به همراه‌تان باشد. آنها را زیر نظر بگیرید تا از خراب کاری‌های‌شان بفهمید مافیا هستند یا خیر.

خائن:

به عنوان خائن، باید از نجات پیدا کردن بقیه اعضا جلوگیری، آنها را کشته و در عین حال هویت خود را مخفی نگه دارید.

  • همه خائنین همکار شما از اول بازی برای‌تان مشخص می‌شود و می‌توانید همیشه با آنها یک ارتباط رادویی در یک کانال خصوصی داشته باشید.
  • از جعبه‌ها و دریچه‌های مخصوص خائنین استفاده کنید. در جعبه‌ها وسایل جدیدی برای خرای کاری پیدا می‌کنید و در طریق دریچه‌ها می‌توانید به عنوان راه میانبر علیه بازمانده‌ها استفاده کنید.
  • تله بگذارید، مسموم کنید و از ابزارهای مختلف دیگر برای خراب کاری در نجات یافتن و قتل بازمانده‌ها استفاده کنید.
  • هم رنگ جماعت شوید تا هویت‌تان آشکار نشود.

بازی آنلاین Project Winter را فقط می‌توانید به صورت آنلاین توسط کرک آنلاین منتشر شده آن تجربه کنید. برای فعال سازی حالت آنلاین بازی به راهنمای اختصاصی بازی در بخش راهنمای نصب توجه کنید.