بازی آنلاین Among Us

بازی آنلاین Among Us در سال ۲۰۱۸ برای اندروید، IOS و ویندوز ارائه شد. داستان بازی آنلاین Among Us که بسیار جذاب می باشد درباره فضانوردانی است که جهت به انجام رساندن یک مأموریت فوق سری به فضا رفته اند و درحال آماده سازی سفینه برای ادامه مأموریت هستند. در این بین یک موجود فضایی خطرناک که هدف او کشتن تمامی فضانوردان حاضر در سفینه است وارد سفینه شده و سعی در ایجاد اختلال در مأموریت آنها دارد. این موجود فضایی توانایی این را دارد که خود را شبیه به دیگران کند. کافیست شخص مورد نظر را کشته و از بدن او تغذیه کند. او در بین فضانوردانی حرفه ای وارد سفینه شده و خود را نشان نمی دهد و باقی فضانوردان نیز فکر می کنند که همگی دوستان یکدیگر هستند درحالی که یک موجود بسیار خطرناک و ناشناحته در بین آنهاست و قصد کشتن آنهارا دارد. در بازی آنلاین Among Us هر شخص مأموریت خاص خود را دارد؛ تعمیر موتور پرواز، پاکسازی مخزن اکسیژن، ایجاد باند های رادیویی و امثال این موارد تا زمانی که تمامی فضانوردان مأموریت های خود را به پایان برسانند و سفینه شروع به حرکت کند. لحظه ای که تمامی مأموریت ها انجام شود تیم فضانوردان پیروز می شوند و موجود مرموز داخل سفینه نابود می شود.
بازی آنلاین Among Usبعد از شروع بازی آنلاین Among Us شما می توانید یک اتاق بسازید یا وارد اتاقی شوید، تنظیمات اتاق توسط مدیریت مورد نظر انجام می شود و بازی شروع خواهد شد. شما می توانید این بازی را با تعداد بازیکنان ۳ تا ۱۰ نفر انجام دهید. لازم به ذکر است که یکی از بازیکنان حاضر در سفینه، قبل از شروع بازی تبدیل به موجود مرموز فضایی (Impostor) می شود ولی بازیکنان دیگر نمی دانند که او چه کسی است. او باید خود را مخفی سازد و در خفا بازیکنان دیگر را بکشد. هربار که شخصی کشته می شود جنازه او روی زمین می افتد و فضانوردان دیگر با دیدن جنازه زنگ جلسه را به صدا در می آورد و تمامی فضانوردان دور میز جمع می شوند و بحث می کنند که آیا کدام یک از ما Impostor است. در حین برگزاری جلسه بازیکنی که موجود مرموز است توانایی کشتن دیگران را ندارد و از آنجایی که در جلسه بین بازیکنان حرف هایی گفته می شود تا نتیجه نهایی به عمل آید که چه کسی Impostor است شخص مرموز باید تا حد ممکن از خود دفاع کند و مانند باقی فضانوردان حتی به دیگران تهمت بزند یا بگوید که برای دستگیری موجود فضایی باید این کار هارا انجام دهیم تا تمامی چشم ها از روی او برداشته شود و کسی به او شک نکند. پس از پایان صحبت های فضانوردان، آن ها رأی می دهند که چه شخصی موجود فضایی است و باید کشته شود، حتی اگر بازیکن بی گناهی وجود داشته باشد و به میزان کافی از خودش دفاع نکرده باشد در صورت اینکه موجود فضایی شناخته شود از سفینه بیرون و در نهایت کشته می شود.