سرور مجازی گیمینگ

نسل جدید سخت افزار در سرور های گیمینگ

Plan 1 VPS

شروع از
395,000 تومان
ماهانه

Ram 4 GB DDR4

CPU 4 Core 4 Gh

Storage 40 GB NVME M2 PRO

Plan 2 VPS

شروع از
542,000 تومان
ماهانه

Ram 8 GB DDR4

CPU 6 Core 6 Gh

Storage 50 GB NVME M2 PRO

Plan 3 VPS

شروع از
745,000 تومان
ماهانه

Ram 12 GB DDR4

CPU 8 Core 8 Gh

Storage 60 GB NVME M2 PRO

Plan 4 VPS

شروع از
1,017,000 تومان
ماهانه

Ram 16 GB DDR4

CPU 12 Core 12 Gh

Storage 70 GB NVME M2 PRO

Plan 5 VPS

شروع از
1,620,000 تومان
ماهانه

Ram 32 GB DDR4

CPU 16 Core 16 Gh

Storage 80 GB NVME M2 PRO

Plan 6 VPS

شروع از
2,825,000 تومان
ماهانه

Ram 64 GB DDR4

CPU 24 Core 24 Gh

Storage 100 GB NVME M2 PRO