فروش سرور های مجازی گیمینگ

مرجع گیم سرورهای ایران

Pro VDS - Plan 6


 
2,640,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


128 گیگ رم

32 هسته پردازنده

1000 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Pro VDS - Plan 5


 
1,320,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


64 گیگ رم

20 هسته پردازنده

500 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Pro VDS - Plan 4


 
660,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


32 گیگ رم

16 هسته پردازنده

200 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Pro VDS - Plan 3


 
330,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


16 گیگ رم

8 هسته پردازنده

120 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Pro VDS - Plan 2


 
269,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


12 گیگ رم

6 هسته پردازنده

100 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Pro VDS - Plan 1


 
176,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


8 گیگ رم

3 هسته پردازنده

80 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Standard VPS - Plan 5


 
199,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


6144 مگابایت رم

6 هسته پردازنده

100 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Standard VPS - Plan 4


 
149,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


4096 مگابایت رم

4 هسته پردازنده

80 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Standard VPS - Plan 3


 
110,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


3072 مگابایت رم

3 هسته پردازنده

80 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Standard VPS - Plan 2


 
75,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود یک به سه


2048 مگابایت رم

2 هسته پردازنده

50 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

Standard VPS - Plan 1


 
45,000 تومان
ماهانه

ترافیک نامحدود


1024 مگابایت رم

1 هسته پردازنده

25 گیگ هارد

دارد فایروال

دارد آنتی دیداس

دارد فایروال لایه 3

دارد فایروال لایه 4

دارد فایروال لایه 7

دارد سوییچ (کاهش اتک)

دارد میکروتیک (کاهش اتک)

1گیگابیت پورت شبکه

رایگان راه اندازی و نصب ویندوز

5.63.10.66 8Gb Ram 4core Cpu


 
200,000 تومان
ماهانه