اطلاعیه اجرا شدن سرورهای مشترکین

18 Oct 2018

تمامی سرورهای مشترکین کانتر راه اندازی گردیدند. در صورت مشاهده هرگونه مشکل به پشتیبانی سرور ها تیکت ارسال کنید.