ارسال تیکت پشتیبانی

ارسال تیکت پشتیبانی

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


  پشتیبانی گیم سرورها

جهت پشتیبانی سرورها اعم از مشکلات کانفیگی و کاستومایز سرور


  مدیریت مالی

مشکلات مربوط به صورت حساب ها


  تخلفات

گزارش تخلفات سرورهای تحت نظر شادوگیمز و یا مدیران مربوطه سرور


  پشتیبانی سرورهای مجازی و اختصاصی

سوالات و مشکلات فنی مربوط به VPS و VDS