درخواست های ادمینی باز شدند.

صفحه مدیران

مدیر کل مجموعه شادوگیمز

Shadow-Reza

Shadow-Reza

بیش از 40 ارسالمدیر کل انجمن

Same Old Love

Same Old Love

بیش از 500 ارسال!مدیران ارشد کانتر

0_0

0_0

بیش از 20 ارسال

Same Old Love

Same Old Love

بیش از 500 ارسال!

VaH!D-XX

VaH!D-XX

بیش از 5 ارسالمدیران سرور

The Punisher

The Punisher

بیش از 300 ارسال

Dr.N.CorTeX

Dr.N.CorTeX

بیش از 10 ارسال

imandhp

imandhp

بیش از 10 ارسال

matrix

matrix

بیش از 90 ارسال


Same Old Love

Same Old Love

بیش از 500 ارسال!

Erfawn

Erfawn

بیش از 5 ارسال

aLi LOrD!!

aLi LOrD!!

بیش از 10 ارسال

ARAD

ARAD

بیش از 160 ارسال


parsavulcan

parsavulcan

زیر 5 ارسال

Miladrafi

Miladrafi

بیش از 5 ارسال

Shakib

Shakib

زیر 5 ارسال

M.Q.M

M.Q.M

بیش از 10 ارسال


Leon_Game_YT

Leon_Game_YT

بیش از 430 ارسال!

Alireza74

Alireza74

بیش از 20 ارسالکادر معاونت

sajad7al

sajad7al

زیر 5 ارسال

sjjadking

sjjadking

زیر 5 ارسال

ragnar1

ragnar1

زیر 5 ارسال

uNeScO

uNeScO

زیر 5 ارسال


Rezakj

Rezakj

بیش از 5 ارسال

MiTiKoMan

MiTiKoMan

زیر 5 ارسال

Jorji

Jorji

زیر 5 ارسال

Ma-mad

Ma-mad

بیش از 10 ارسال


Genaro

Genaro

زیر 5 ارسال

SezarLord

SezarLord

زیر 5 ارسال

TerrafAux

TerrafAux

زیر 5 ارسال

DaniaL_UnknowN

DaniaL_UnknowN

بیش از 60 ارسال


HyPerRifiC

HyPerRifiC

زیر 5 ارسال

kiarash | Mo0N

kiarash | Mo0N

بیش از 5 ارسال

DumP

DumP

بیش از 60 ارسال

EhsanFromIR

EhsanFromIR

زیر 5 ارسالاطلاعیه ها

  • درخواست های ادمینی باز شدند.