فرم پیگیری بن (اگر ثبتنام نکرده اید ابتدا ثبتنام کنید)


  • نام (نیک) خود در بازی را بنویسید

  • این قسمت فقط برای کانتر 1.6 است اگر در سرور دیگری بن شدید به جای استیم اسم سرور را وارد کنید اگر در کانتر استیم خود را نمیدانید ابتدا وارد سرور های ما شوید سپس دکمه y را زده تا چت باز شود و سپس بنویسید steam/ تا استیم شما را نشان دهد و آن را دقیق در این قسمت وارد کنید. نمونه : VALVE_0:0:906562877

  • کلمه ip را در مرورگر نوشته و سرچ کنید به شما یک عدد مثل 123.123.123.123 داده میشود آن را کپی کنید و در این قسمت وارد کنید. موثر برای کسانی که رنج ایپی آن ها در سرور بن میباشد.

  • در صورت عدم انتخاب درخواست شما رد میشود

  • نام ادمین را بنویسید

  • در چه تاریخی بن شده اید؟

  • دلیل بن خود را بنویسید؟

  • اگر مایل به توضیحات می باشید در این کادر بنویسید