اتصال سرورهای کانتر مشتریان

29 Jan 2019

کلیه سرور های کانتر امروز صبح متصل شدند. درصورتی که با مشکلی مواجه هستید اطلاع رسانی کنید.