قطع یک روزه سرویس های اصفهان به علت ارتقا و فیکس

26 Jan 2019

با سلام و خسته نباشید
کلیه سرورای اصفهان حداکثر به مدت یک روز خاموش و سپس راه اندازی خواهند شد
پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم