اطلاعیه کاهش قدرت پشتیبانی در روزهای اخیر

7 Jan 2019

با عرض پوزش به علت برگزاری آزمون های پایان ترم دانشگاه ها، پشتیبانی در این روز ها با تاخیر انجام خواهد شد.