سرور تیم اسپیک

کیفیت بالا، قیمت منصفانه

Standard - 128


החל מ   5,000 تومان
חודשי

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ ماهیانه
اتصال دامنه
-
-


128 نفر ظرفیت

Premium - 1024


החל מ   12,000 تومان
חודשי

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ روزانه
اتصال دامنه
اتصال دامین رایگان
رنک کوئری رایگان


1024 نفر ظرفیت

Gold - 512


החל מ   6,500 تومان
חודשי

پهنای باند نامحدود
ترافیک نامحدود
مدیریت ۱۰۰٪
بدون قطعی
بک آپ هفتگی
اتصال دامنه
-
-


512 نفر ظرفیت