رد کردن لینک ها

از حالا شما هم عضو تیم ما باشید ❤️

شما دوستان می توانید با خرید هر یک بسته های زیر ادمین سرور های شادو گیمز باشید و روزانه بالای چند هزار پلیر را مدیریت کنید. همچنین آموزش های لازم جهت ادمینی یا منیجری در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت

 

 

 

نکاتی قبل از خرید ادمینی در سرور های کانتر:

1.در هنگام خرید در سامانه مشتریان توسط ایمیل و کلمه عبوری که به سامانه خواهید داد ثبت نام خواهید کرد پس حتما ایمیل و کلمه عبور را بیاد داشته باشید.
2. پس از خرید میبایست از طریق سامانه مشتریان به پنل مربوط به خود لاگین کنید و جهت ارسال مشخصات سرور تیکتی برای پشتیبانی سرورها ارسال کنید. به اینصورت که مشخصات سرور همانند نام سرور برای مثال ShadowGames | Public Server که بجای پابلیک سرور نوع سروری که در آن ادمینی خریدید را بنویسید. سپس نامی که میخواهید با آن در سرور ادمین بشوید. و پس از آن، پسوردی برای تنظیم کردن روی اکانت ادمینی در سرور بنویسید. سپس تیکت را ارسال کنید.
3. بعد از ارسال تیکت، نهایتا ظرف 24 ساعت سرور کانتر آنلاین با مشخصات ارسالی تحویل داده خواهد شد.

PUBLIC OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

MATCH OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

AIM/AWP OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

ZOMBIE OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

DEATHRUN OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

GUNGAME OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

JAILBREAK OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

FOOTBALL OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

DEATHMATCH OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

KNIFE OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

PAINTBALL OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

JUMP OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

HIDENSEEK OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

CS GO MATCH OWNER

اونری و مدیریت کل سرور

امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها

امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما

دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز

ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن

تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شما

و …

تومان355,000
توضیحات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

 

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

وی آی پی

T20000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به برخی دستورات ادمینی

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

ادمین

T45000

اسکین لباس جدید

اسکین اسلحه جدید

وارد شدن به هنگام فول بودن

دسترسی به GunMenu Vip

دسترسی به AmxmodX

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

فول ادمین

T75000

تمامی ویژگی های ادمین +

عدم دریافت دستور ها amx از طرف ادمین

گان های ویژه

اسلحه و لباس مخصوص

وارد شدن به هنگام فول بودن

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

منیجر

T115000

تمامی ویژگی های فول ادمین +

دسترسی به فلگ های سفارشی

دسترسی به AmxmodX

دسترسی به SuperAmxModMenu

دسترسی به gun های ویژه

و…

اطلاعات بیشتر و خرید

نکات در هنگام خرید:

1. تمامی قیمت های ذکر شده در بالا منصفانه بوده و به نسبت سایت های دیگر شرایط مساعد تری در اختیار شما قرار داده ایم.
2. خرید هر یک از سرویس های فوق به صورت کاملا اینترنتی بوده و در تلگرام و یا پیام رسان های دیگر پاسخگو نیستیم
3. برای خرید اینترنتی نیاز به رمز دوم می باشد در صورت نداشتن رمز دوم میتوانید از عابربانک مربوط به کارت صادره و یا بانک مربوطه اقدام به تهیه رمز دوم بکنید
4. تمامی سرویس های فوق ماهانه بوده و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر اکانت ادمینی شما غیرفعال خواهد شد
5. سرپیچی از قوانین ادمینی و یا درگیری با هر یک از اعضای تیم و مدیریت باعث حذف از ادمینی می شود
6. در صورت داشتن هرگونه سوال در قبل، هنگام و بعد از خرید میتوانید از پشتیبانی سایت به آدرس اقدام کنید تا در اولین فرصت پاسخگو سوالات شما باشیم
7. آموزش های لازم پس از خرید در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت. پس از خرید از قسمت پشتیبانی نسبت به دریافت آموزش می توانید اقدام کنید
8. در صورت پرداخت از طریق کارت به کارت لطفا فرم زیر را پر کرده و رسید را ارسال کنید. بعد از ارسال اطلاعات در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت